Giá Xe kia CẬP NHẬT

New Morning
New Morning GT-Line439 triệu đồng
New Morning X-Linew439 triệu đồng
Kia Seltos
Kia Seltos 1.4L Turbo Delux 589 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury 649 triệu đồng
Kia Seltos 1.6L Premium 699 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Premium 719 triệu đồng
 
Kia Soluto
Kia Soluto AT Luxury469 triệu đồng
KIA Soluto AT Deluxe429 triệu đồng
KIA Soluto MT Deluxe399 triệu đồng
KIA Soluto MT369 triệu đồng
Kia Morning
Morning Standard MT299 Triệu đồng
Morning Standard AT329 Triệu đồng
Morning Deluxe349 Triệu đồng
Morning Luxury383 Triệu đồng

 

All-New Cerato
KIA Cerato 1.6 MT529 triệu đồng
KIA Cerato 1.6 AT Delux569 triệu đồng
KIA Cerato 1.6 AT Luxury619 triệu đồng
KIA Cerato 2.0 AT Premium665 triệu đồng

 

Kia Optima
Optima 2.0 AT789 triệu đồng
Optima 2.0 ATH879 triệu đồng
Optima 2.4 GT Line949 triệu đồng
KIA Rondo
KIA Rondo 2.0 GMT609 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT669 triệu đồng
KIA Sorento
Kia Sorento Deluxe Diesel 1.079
Kia Sorento Deluxe Diesel 1.079
Kia Sorento Luxury Diesel 1.179
Kia Sorento Premium AWD Diesel 1.279
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế) 1.349
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế)
Kia Sorento Luxury Xăng 1.099
Kia Sorento Premium AWD Xăng 1.179
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế) 1.299
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế) 1.279
Kia Sorento Luxury Diesel 1.179
Kia Sorento Premium AWD Diesel 1.279
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế) 1.349
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế)
Kia Sorento Luxury Xăng 1.099
Kia Sorento Premium AWD Xăng 1.179
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế) 1.299
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế) 1.279
Kia Sedona
Kia Sedona 2.2 DAT Delux1,039 triệu đồng
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury1,169 triệu đồng
Kia Sedona 3.3 GAT Premium1,379 triệu đồng